Het departement SHEQ

11-08-2023

Het departement SHEQ of voluit: Safety, Health, Environment and Quality. ‘De waakhonden van Distrilog Group’, zo worden Jacqueline, Ann en Natascha wel eens genoemd. Samen met alle verantwoordelijken zorgen ze ervoor dat de juiste acties ondernomen worden voor het behalen en het behouden van onze kwaliteitsnormen.

Normen en eisen

Vanuit die normen zijn er een aantal eisen die opgevolgd en gerespecteerd moeten worden en waarop ook regelmatige controles worden uitgevoerd. Zo’n controle wordt een “audit” genoemd, een doorlichting van de bedrijfsvoering. Het kwaliteitsteam neemt bij deze audits het voortouw om iedereen die hieraan te pas komt (site manager, team leaders, dienst facilities, e.d.) samen rond de tafel te brengen om alle zaken af te toetsen en – waar nodig – bij te sturen om te voldoen aan de desbetreffende normering.

Jacqueline licht toe: “In feite gaan we controlerend te werk. We gaan na of de werking van het magazijn overeenkomt met wat er volgens de norm is vastgelegd en dus nodig is om een kwalitatieve werking te garanderen.”

Voedselveiligheid

Alle stappen in het realiseren van een product moeten aan bepaalde eisen en voorwaarden voldoen. Zo ook het logistieke proces van stockage en transport. Maar ook verpakking, mensen, transportmiddelen, IT, veiligheid en omgeving zijn van groot belang.“In magazijnen waar we met voedsel werken is voedselveiligheid zeer belangrijk. Daar gaan we onder andere na hoe het gesteld is met de netheid van het magazijn, of er juist gehandeld wordt bij breuken, of er correct gesorteerd wordt, enzovoort. Specifieke aandacht gaat naar de stockage van bederfelijke voedingswaren van dierlijke oorsprong. Food safety culture en het beschermen van de voedselketen is ieders verantwoordelijkheid”, aldus Jacqueline.

Bewakers van de spelregels

“Kwaliteit wordt enerzijds wettelijk opgelegd, anderzijds is het ook een keuze die vaak voorkomt uit een contractuele verplichting met de klant. Zo zijn er klanten die bovenop de gebruikelijke richtlijnen nog een aantal extra eisen toevoegen. Als bewakers van de spelregels gaan wij vervolgens na of we te allen tijde aan al die vereisten (blijven) voldoen”, vertelt Ann. “Dat klopt”, volgens Natascha: “Vanuit onze helikopterblik bieden we ondersteuning aan de sites. We gaan zelf geen opleidingen geven maar bieden wel de nodige ondersteuning en informatie. En we voeren interne controles uit om alle werknemers alert te houden inzake de richtlijnen die we moeten volgen.”

Interne en externe audits

“Omdat we onaangename verrassingen steeds willen vermijden hebben we een maandelijks overleg met de site managers om openstaande actiepunten op te volgen. Daarnaast voeren we ook maandelijks een audit voedselveiligheid uit en hebben we jaarlijks een interne audit die de norm(en) van de desbetreffende site nagaat. Er vinden namelijk ook externe audits plaats – bijvoorbeeld door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen – en die zijn niet altijd aangekondigd”, waarschuwt Ann.

Zo wordt er binnen Distrilog gewerkt aan een logistieke dienstverlening die de nadruk legt op kwaliteit en veiligheid. Hiermee stellen we onszelf klantgericht op met de nodige betrokkenheid en aandacht richting onze medewerkers.

Contacteer ons team voor een samenwerking of oplossing op maat

Bij Distrilog Group houden we graag rekening met de wensen en noden van de klant, daarom zoeken we graag mee naar de beste oplossing. Benieuwd naar de mogelijkheden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer ons