• Home -
 • Procedure klokkenluiders

Procedure klokkenluiders

20/05/2019

1. Inhoudsopgave

2. Doel

3. Toepassingsgebied

4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

5. Inhoud

5.1. Hoe melden

5.2. Soorten meldingen

5.3. Behandeling meldingen

5.4. Registratie

6. Bijlagen

7. Archivering

Doel

Doel van deze procedure is te beschrijven hoe een melding (al dan niet anoniem) kan gebeuren en hoe hieraan gevolg wordt gegeven.

Deze melding kan een probleem of “misstand” aankaarten, maar de procedure beperkt zich niet tot de klokkenluidersmeldingen alleen.

Toepassingsgebied

Een klokkenluider is iemand die symbolisch de klok luidt om een misstand (zie verder) aan de kaak te stellen.

Er worden voor het begrip verschillende definities gehanteerd:

 • ofwel een werknemer die misstanden in zijn bedrijf of organisatie naar buiten brengt (Van Dale), al dan niet anoniem;
 • ofwel iemand die van binnen de handelende organisatie illegaal handelen, misstanden, of onrecht binnen bestaande machtssystemen openlijk aan de kaak stelt;
 • ofwel ‘Iemand die door zijn/haar werk kennis heeft van een redelijk vermoeden van een misstand die raakt aan het maatschappelijk belang. [Huis voor klokkenluiders]’

(Bron : Wikipedia)

Misstand : euvel, onregelmatigheid, tekortkoming of wantoestand

Voorbeelden van misstanden zijn fraude, corruptie, discriminatie, intimidatie, slechte zorg voor kwetsbare mensen, overtreding van veiligheidsvoorschriften, kartelvorming, et cetera. Het gaat om ongeoorloofde praktijken die onder de (mede)verantwoordelijkheid van de werkgever plaatsvinden.

(Bron : nieuws.vtm.be)

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Iedereen heeft het recht om (al dan niet anoniem) een “misstand” te melden zonder gevaar om hier nadeel van te ondervinden.

Leo Salaerts zorgt ervoor dat de meldingen correct behandeld en gearchiveerd worden en geeft de informatie door aan de verantwoordelijken.

Inhoud

Hoe melden

Iedere stakeholder (medewerker of externe) kan op verschillende manieren contact opnemen :

 • (Anonieme) brief naar :
  DISTRI-LOG
  Koningin Astridlaan 14
  2830 Willebroek
 • E-mail naar info@distrilog.be
 • Contactformulier op de website

Soorten meldingen

Men kan om verschillende redenen contact opnemen :

 • Interesse in samenwerking met Distri-Log (contactformulier)
 • Vragen
 • Diverse meldingen, waaronder de meldingen in het kader van “klokkenluiden”

Behandeling meldingen

 • Alle meldingen komen bij Leo Salaerts : brief, mail, contactformulier
 • Leo filter de meldingen
 • Hij geeft de informatie door aan de verantwoordelijke (indien van toepassing) zonder vermelding van de bron. Zo wordt vermeden dat de melder negatieve gevolgen ondervindt.
 • De verantwoordelijke gaat na of de melding “ontvankelijk” is.
 • De verantwoordelijke oordeelt of er actie nodig is. Hij houdt Leo op de hoogte.
 • Leo registreert welke actie werd ondernomen naar aanleiding van de melding.

Registratie

Leo verzamelt alle meldingen en houdt bij welke gevolgen hieraan werden gegeven.

Bijlagen

Nihil

Archivering

De gegevens worden enkel door Leo gearchiveerd. Hierdoor is het niet mogelijk dat derden (intern of extern) toegang krijgen tot de meldingen en de melder hierdoor nadeel ondervindt.