Milieubeleidsverklaring Distrilog BreendonkAls sociaal verantwoordelijke logistieke dienstverlener beseft Distrilog goed welke impact het heeft op onze leefomgeving. We trachten deze impact dan ook zo klein mogelijk te houden.

Dit doen we ten eerste door onze medewerkers op te leiden en te sensibiliseren op vlak van afvalscheiding, afvalsignalisatie en sorteerwijzer afval. Op die manier verhogen we het recyclagepercentage van het afval.


Ten tweede zorgen we ervoor dat onze verwarmingsinstallatie periodiek onderhouden wordt om zo onze emissie en energieverbruik te beperken.  Daarnaast zorgen we voor een minimaal elektriciteitsverbruik door middel van automatisch dimmende magazijnverlichting.  Dankzij de aanwezigheid van zonnepanelen maken wij voor een zeer groot deel gebruik van duurzame energie.


Ten derde krijgen onze chauffeurs duidelijke richtlijnen om hun motoren zo veel mogelijk stil te leggen, om de geluidhinder tot het minimum. Om ons intern transport uit te voeren, maken we gebruik van een spotter die uitgerust is met lichtsignalen bij manoeuvres in plaats van geluidssignalen. Op die manier garanderen we een veilige werkomgeving zonder geluidshinder.


Tenslotte hebben we een KWS afscheider en afsluiter aan de laadkades om water en eventuele lekkages van producten of olie gescheiden te houden.  Uiteraard zijn onze medewerkers ook op de hoogte van onze spillprocedure.
 

Wij staan klaar
om u te helpen

mail of bel
+32 (0)3 897 19 90

Wij staan klaar
om u te helpen